התנדבות במאמי

כל המציל נפש אחת הרי הוא… מאמי ! ומציל עולם ומלואו!

אתם מוזמנים להצטרף ולהיות חלק מהמעגל האנושי למען ילדי מאמי

בואו נפיץ אהבה :)